Glavni gradski arhitekta

Arh. Filip Aleksić, dipl.ing., glavni gradski arhitekta

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-077, +382 20 665-042
E-mail: glavni.arhitekta@podgorica.me, filip.aleksic@podgorica.me

Poslovi Glavnog gradskog arhitekte

Služba glavnog gradskog arhitekte vrši stručne i druge poslove za ostvarivanje funkcije glavnog gradskog arhitekte koji se odnose na:
1) praćenje i primjenu propisa iz oblasti planirana prostora i izgradnje objekata; izjašnjavanje na zakone i druge propise iz djelokruga službe;
2) izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;
3) izradu politika, strategija, projekata i programa u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora;
4) pripremu programa rada službe, lokalnih strateških i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe;
5) donošenje rješenja o usklađenosti objekta sa smjernicama za usklađivanje spoljnog izgleda objekta iz planskog dokumenta;
6) prenijete poslove davanja saglasnosti na idejno rješenje zgrade, trga i ostalih javnih prostora u naseljima, provjere usaglašenosti idejnog rješenja sa urbanističkim projektom u skladu sa zakonom, propisivanje smjernica za usklađivanje spoljnog izgleda bespravnih objekata; davanje saglasnosti u pogledu izgleda privremenog objekta i izrađivanje projektnog zadatka za urbanistički projekat;
7) dostavljanje idejnog rješenja, zahtjeva investitora za davanje saglasnosti i saglasnost glavnom državnom arhitekti, u skladu sa zakonom;
8) pripremanje i dostavljanje podataka za vođenje i ažuriranje web sajta;
9) upravni postupak za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i druge upravne postupke iz svoje nadležnosti;
10) postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;
11) pripremu izvještaja o radu i drugih informativnih i stručnih materijala za Skupštinu, Gradonačelnika, organe državne uprave, medije i sl. iz djelokruga službe;
12) pripremu godišnjeg izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata na web sajtu Glavnog gtrada, saradnji sa nevladinim organizacijama i drugih izvještaja iz djelokruga službe u skladu sa zakonom;
13) vođenje propisanih evidencija i čuvanje dokumentacije službe;
14) pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose sa javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, web sajtu i na društvenim mrežama;
15) druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020