Zamjenici gradonačelnika

Zamjenica gradonačelnika: Slađana Vujačić

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-043, +382 20 665-024
E-mail: sladjana.vujacic@podgorica.me

Dr Slađana Vujačić je Medicinski fakultet završila u Podgorici 2011. godine, čime je stekla zvanje doktora medicine.  Radni odnos je zasnovala 2012. godine u Domu zdravlja Podgorica, nakon čega, 2013. godine radni angažman nastavlja u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore – Podgorica. Doktorske studije upisuje na Medicinskom fakultetu u Podgorici, a specijalizaciju iz oblasti urgentne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Angažovana je kao edukator na velikom broju stručnih seminara i kurseva, a učestvovala na mnogim kako stručnim tako i edukacijama iz oblasti rodne ravnopravnosti u političkim partijama, značaja jačanja vještine rane identifikacije slučajeva trgovine ljudima sa osvrtom na multiagencijsku saradnju, porodičnog nasilja, smanjenja stigme i diskriminacije i mnogih drugih. Učesnik je mnogobrojnih domaćih i međunarodnih kongresa.

Jedan je od osnivača Društva ljekara urgentne medicine Crne Gore, stručni saradnik u Ministarstvu zdravlja i član komisija i radnih tijela.  Autor je i koautor naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

 

Zamjenik gradonačelnika: Časlav Vešović

Adresa: Njegoševa 13
Telefon: +382 20 665-051, +382 20 665-081
E-mail: zamjenik.gradonacelnika@podgorica.me

Časlav Vešović, diplomirani inženjer elektrotehnike, izabran je po drugi put za zamjenika gradonačelnika, 12. septembra 2018. godine. Prethodni mandat obavljao je u periodu od 07. novembra 2014. do 31. jula 2018. godine. Radno iskustvo je započeo u Atlasmont banci, a u periodu od 2002. do 2018. godine pet puta je biran za odbornika u Skupštini Glavnog grada-Podgorica. Obavljao je i funkciju direktora Javnog preduzeća “Sportski objekti Podgorica” od decembra 2010. do aprila 2012. godine, nakon čega je izabran za portparola Demokratske partije socijalista. Bio je član i predsjednik Savjeta za civilno vazuhoplovstvo od 2009. do 2017. godine. U periodu od 2002. do 2007. godine imenovan u dva mandata za predsjednika Savjeta mladih Demokratske partije socijalista.Od 2002. godine je neprekidno član Glavnog Odbora DPS-a Crne Gore.

Autor je naučnih radova “Koncept smart card i njena primjena u zdravstvu” i Smart kartica u zdravstvenom sistemu Crne Gore. Prisustvovao je brojnim konferencijama, kongresima i okruglim stolovima u ulozi učesnika i predavača.

Rođen je u Podgorici 16.11.1979. godine. Oženjen je i otac dvoje djece.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020