ENG

Služba za podršku poljoprivredi

VD Rukovodioca: Dušan Radonjić

Adresa: Ul. Vuka Karadžića br. 41
Telefon: +382 20 625 393; +382 20 625 190
E-mail: poljoprivreda@podgorica.me


Služba za podršku poljoprivredi vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: 

1.    Poljoprivrednu proizvodnju;

2.    Saradnju sa poljoprivrednicima, nevladinim organizacijama i drugim licima;

3.    Stvaranje uslova za otkup viška poljoprivrednih proizvoda;

4.    Izradu i sprovođenje programa rada Službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga Službe koji se prvenstveno odnose na podršku poljoprivredi;

5.    Sprovođenje upravnih postupka i vršenje upravnih radnji u oblastima za koje je Služba obrazovana (slobodan pristup informacijama, odobravanje poljoprivrednih kredita i dr.);

6.    Davanje mišljenja o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Glavnog grada; 

7.    Izradu I vođenje lokalnih evidencija I registara poljoprivredne proizvodnje I voda od lokalnog značaja za potrebe izrade planova za podsticaj poljoprivredne proizvodnje na teritoriji Glavnog grada;

8.    Praćenje i sprovođenje zakona i propisa iz oblasti voda od lokalnog značaja (izdavanje vodnih akata; dodjela koncesija za izgradnju, održavanje i korišćenje vodnih objekata iz nadležnosti Glavnog grada, odnosno za korišćenje javnog vodnog dobra i sl.); 

9.    Evidenciju o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;

10. Vođenje evidencije o lokalnim dobrima od opšteg interesa u oblastima iz djelokruga Službe (šumsko i poljoprivredno zemljište) u saradnji sa Sekretarijatom za planiranje prostora i održivi razvoj;

11. Praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti polojoprivrede;

12. Praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru djelokruga Službe;

13. Izjašnjavanje na nacrte i predloge zakona i drugih propisa i planskih dokumenata u ovoj oblasti;

14. Druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica