ENG

Opština u okviru Glavnog grada Golubovci

Predsjednica: Tanja Stajović

Adresa: Anovi bb 81304 Golubovci
Telefon: +382 20 873-290
E-mail: pggolubovci@t-com.me
Fax: 020/ 873-290


Područje Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci obuhvata naselja: Anovi, Balabani, Berislavci, Bijelo Polje, Bistrice, Botun, Donja Cijevna, Golubovci, Goričani, Gostilj, Gošići, Kurilo, Ljajkovići, Mahala, Mataguži, Mitrovići, Mojanovići, Ponari, Srpska, Šušunja, Vranjina i Vukovci.


ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica