Služba zaštite i spašavanja

Komandir: mr Goran Janković

Adresa: Josipa Broza br. 2
Telefon: +382 20 658-151, +382 20 658-152
E-mail: sluzba.zastite@podgorica.me
Fax: 020/658-153


Služba zaštite i spašavanja je posebna služba Glavnog grada osnovana Odlukom o organizaciji i načinu rada Uprave Glavnog grada Podgorice.

Služba zaštite i spašavanja je profesionalna služba organizovana u skladu sa posebnim Zakonom koji reguliše oblast zaštite i spašavanja.

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada vrši sljedeće poslove :

  • Pružanje pomoći ugroženom i nastradalom stanovništvu
  • Gašenje požara i spašavanje prilikom požara
  • Spašavanje iz ruševina, klizišta i sniježnih lavina
  • Spašavanje prilikom poplava i drugih elementarnih nepogoda
  • Spašavanje u planinama i kanjonima
  • Spašavanje prilikom saobraćajnih nesreća
  • Spašavanje prilikom udesa i nezgoda u civilnom vazduhoplovstvu

Službom zaštite i spašavanja rukovodi komandir Službe. Rad Službe se zasniva na principima komandovanja u skladu sa pravilima Službe zaštite i spašavanja.

Rad Službe je organizovan na principu dvadesetčetvoročasovnog dežurstva timova za operativno djelovanje. U sklopu Službe oformljen je dispečerski centar koji je dominantno zadužen za prijem prijava sa teritorija Glavnog grada. Dispečerski centar je takođe organizovan po principu dvadesetčetvoročasovnog dežurstva.

Pored redovnih poslova i zadataka koji se odnose na zaštitu i spašavanje, ova Služba vrši preventivno djelovanje i edukaciju drugih subjekata u cilju spriječavanja nastajanja drugih akcidentnih i vanrednih situacija.

Kroz postupanje odjeljenja za preventivno djelovanje vrši se edukacija u javnim ustanovama, vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Takođe, Služba sarađuje sa nevladinim sektorom i drugim organizacijama koje imaju za cilj spriječavanje nastanka akcidentnih situacija. Tokom požarne sezone Služba zaštite i spašavanja uvodi privremene ispostave na određenoj teritoriji Glavnog grada kako bi brzina i efikasnost djelovanja operativnog sastava Službe zaštite bila na najvišem nivou.

Služba zaštite i spašavanja je organizovala rad u skladu sa evropskim standardima za koji posjeduje sertifikat ISO-9001-2000.

Pripadnici Službe zaštite i spašavanja će i u narednom periodu obavljati profesionalno poslove i zadatke, u cilju zaštite ljudskih života i materijalnih dobara.

Građanska prava i obrasci

Rezultati pretrage

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020