Međunarodna saradnja gradonačelnika

Glavni grad Podgorica u okviru međunarodne saradnje sprovodi aktivnosti na razvijanju bilateralnih odnosa sa gradovima i asocijacijama gradova, kontakata sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, jačanju regionalne saradnje i podsticanju ekonomske razmjene i inostranih investicija, razmjeni znanja i iskustava sa gradovima zemalja članica EU, kao i partnerstvu na međunarodnim i evropskim projektima.

 

Gradovi pobratimi:

Bari – Italija www.comune.bari.it

Sporazum o bratimljenju 1964.godine

Nausa – Grčka www.naoussa.gr

Povelja o bratimljenju 1998. godine

Skoplje – Makedonija www.skopje.gov.mk

Sporazum o bratimljenju 2008. godine

 

Sporazumi, protokoli i memorandumi o saradnji:

Jerevan – Jermenija www.yerevan.am

Sporazum o saradnji 1974. godine

Košice – Slovačka www.kosice.sk

Sporazum o saradnji 1984. godine

Sofija – Bugarska www.sofia.bg

Memorandum o saradnji 2008. godine

Merilend – SAD www.maryland.gov

Memorandum o saradnji 2008. godine

Centralni administrativni okrug grada Moskva – Ruska Federacija  www.mos.ru

Protokol o saradnji 2001 i 2004. godine

Lvovska regionalna državna uprava www.city-adm.lviv.ua

Memorandum o saradnji 2009. godine

Trani – Italija www.comune.trani.bt.it

Protokol o saradnji 2010. godine

Beograd – Srbija www.beograd.rs

Protokol o saradnji 2010. godine

Novi Pazar- Srbija www.novipazar.rs

Memorandum o razumijevanju 2011. godine

 

Glavni grad Podgorica je član u međunarodnim organizacijama i mrežama gradova:

Unija Glavnih gradova Centralne i Jugoistočne Evrope

Evropski gradovi u borbi protiv droge – ECAD

Asocijacija multietničkih gradova Jugoistočne Evrope

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope

Evropska mreža gradova CIVITAS

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020