ENG

Komunalna policija

07/07/2020
 • Na osnovu čl. 81. Zakona o državnoj upravi (»Sl.list RCG, br. 38/03, 42/11«), Vlada Republike Crne Gore, donijela je Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave Policije Glavnom gradu Podgorica ( Sl.list RCG br.25/07), koje se odnose na premještanje vozila, parkiranih na mjestima iz čl. 60. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, (»Sl. list RCG, br. 72/03, 27/06, 45/07, 75/10, 33/12«), na drugo mjesto.Na osnovu čl. 323. st.1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, (»Sl. list RCG, br. 72/03, 27/06, 33/12«) i Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave Policije, Glavnom gradu Podgorica, komunalni policajac inspektor za drumski saobraćaj izdaje prekršajni nalog u iznosu od 60,00 e učiniocu prekršaja zbog nepropisnog parkiranja a u slučaju neplaćanja po istom protiv učinioca prekršaja će nakon isteka zakonskog roka biti pokrenut postupak prinudne naplate. Rok za plaćanje kazne je 8 dana ili da stranka podnese zahtjev za sudsko odlučivanje. Učiniocu prekršaja uručuje se rješenje za naknadu troškova premještanja vozila specijalnim motornim vozilom “pauk” na parking prostor SC Morača.
  – za utovar i istovar vozila na licu mjesta………………………………………………….30,00€
  – za prevoz vozila do određenog mjesta…………………………………………………..60,00€
  – za čuvanje vozila do 24 časa………………………………………………………………..5,00€Ukoliko imenovani u ostavljenom roku ne izvrši uplatu, rješenje će prinudno izvšiti nadležna Uprava lokalnih javnih prihoda.
  Komunalna policija Glavnog grada Podgorica, vrši inspekcijski nadzor i nad sprovođenjem odredaba Odluke o održavanju čistoće (»SL.list CG – br. 9/09), u cilju održavanja čistoće i uspostavljanju komunalnog reda na javnim površinama, vrši se inspekcijski nadzor u vezi uklanjanja smeća, spontanih deponija, olupina, pražnjenja kontejnera, čišćenje prostora oko istih, na ulicama, parkiralištima na drugim javnim površinama. Primjenom Zakona o upravljanju otpadom (SL.list CG br.64/11), Komunalni policajci izdaju prekršajne naloge počiniocima prekršaja u iznosu:
  • Pravnom licu od 500 – 20.000€
  • Odgovornom licu u pravnom licu od 250 – 2.000€
  • Fizičkom licu od 30 – 6.000€
  • Preduzetniku 500 – 6.000€

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica