Komunalna policija

07/07/2020
 • Na osnovu čl. 81. Zakona o državnoj upravi (»Sl.list RCG, br. 38/03, 42/11«), Vlada Republike Crne Gore, donijela je Uredbu o povjeravanju dijela poslova Uprave Policije Glavnom gradu Podgorica ( Sl.list RCG br.25/07), koje se odnose na premještanje vozila, parkiranih na mjestima iz čl. 60. Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, (»Sl. list RCG, br. 72/03, 27/06, 45/07, 75/10, 33/12«), na drugo mjesto.Na osnovu čl. 323. st.1 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, (»Sl. list RCG, br. 72/03, 27/06, 33/12«) i Uredbe o povjeravanju dijela poslova Uprave Policije, Glavnom gradu Podgorica, komunalni policajac inspektor za drumski saobraćaj izdaje prekršajni nalog u iznosu od 60,00 e učiniocu prekršaja zbog nepropisnog parkiranja a u slučaju neplaćanja po istom protiv učinioca prekršaja će nakon isteka zakonskog roka biti pokrenut postupak prinudne naplate. Rok za plaćanje kazne je 8 dana ili da stranka podnese zahtjev za sudsko odlučivanje. Učiniocu prekršaja uručuje se rješenje za naknadu troškova premještanja vozila specijalnim motornim vozilom “pauk” na parking prostor SC Morača.
  – za utovar i istovar vozila na licu mjesta………………………………………………….30,00€
  – za prevoz vozila do određenog mjesta…………………………………………………..60,00€
  – za čuvanje vozila do 24 časa………………………………………………………………..5,00€Ukoliko imenovani u ostavljenom roku ne izvrši uplatu, rješenje će prinudno izvšiti nadležna Uprava lokalnih javnih prihoda.
  Komunalna policija Glavnog grada Podgorica, vrši inspekcijski nadzor i nad sprovođenjem odredaba Odluke o održavanju čistoće (»SL.list CG – br. 9/09), u cilju održavanja čistoće i uspostavljanju komunalnog reda na javnim površinama, vrši se inspekcijski nadzor u vezi uklanjanja smeća, spontanih deponija, olupina, pražnjenja kontejnera, čišćenje prostora oko istih, na ulicama, parkiralištima na drugim javnim površinama. Primjenom Zakona o upravljanju otpadom (SL.list CG br.64/11), Komunalni policajci izdaju prekršajne naloge počiniocima prekršaja u iznosu:
  • Pravnom licu od 500 – 20.000€
  • Odgovornom licu u pravnom licu od 250 – 2.000€
  • Fizičkom licu od 30 – 6.000€
  • Preduzetniku 500 – 6.000€

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020