Komunalna policija

07/07/2020

Ul. Vasa Raičkovića bb

fax +382 237-511

dežurne službe: 067 002 005

E-mail: pgkompolicija@t-com.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina