Javne ustanove čiji je osnivač Glavni grad

07/07/2020

JU za brigu o djeci "Dječji savez"

Adresa: Ul. Bokeška br.2
Telefon: 020/ 665-090
Faks: 020/ 665-086
E-mail: djecjisavez.pg@t-com.me
Web site: www.djecjisavez.me

Direktor: Aleksandar Milošević

Članovi Upravnog odbora su:

  • Goran Milošević – predsjednik
  • Ana Radulović – član
  • Blaženka Vasiljević – iz reda zaposlenih

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020