ENG

Evidencija rješavanja po zahtjevima za pristup informacijama Sekretarijata za lokalnu samoupravu

07/07/2020
Godina 2020.
Godina 2019.
Godina 2018.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica