Centar za informacioni sistem

07/07/2020

Ul. Njegoševa ulica br. 20

+382 20 665-060

+382 20 665-031

cis@podgorica.me

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina