ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-6 A (A) ŽELJEZNIČKA STANICA – ZAGORlČ – (B) STARA ZLATICA

07/07/2020

Dužina linije: 16.000m U smjeru A: 8.000 m U smjeru B: 8.000 m
Vrijeme obrta: 60 min U špicu: 60 min Van špica: 60 min
Broj vozila na liniji: 4 U špicu: 4 Van špica: 4

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žirtava, Oktob.revolucije, Ul. Kralja Nikole, Svetog Petra Cetinjskog, Stanka Dragojevića, Vaka Đurovića, II crnogorskog bataljona, Piperska, pored groblja Zagorič, Primorska Martinićka, Stara Zlatica do pomoćnog stadiona FK “Kom“.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Oktobarske revolucije, Crveni Signal, Most braće Zlatičanina, Vrtić Ul.Stanka Dragojevića, Stanica Prve pomoći, Vezirov most, MUP Garaža, Kasarna, Trafostanica Zagorič posle šina, Trafostanica Zagorič I, Trafostanica Zagorič II, Groblje Zagorič, Holandske sestre , Limenka, Podvožnjak, Primorska I, Primorska II, Primorska III, Martinićka I i Martinićka II, pomoćni stadion FK”Kom”.
Razilka za smjer B-A: nema

Polasci radnim danima:
ŽELJEZNIČKA STANICA: 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 8.55, 9.25, 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11,55, 12.25,12.55,13.25,13.55, 14.25, 14.55,15.25, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25,17.55, 18.25, 18.55 19.25, 19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 21.55, 22.25
STARA ZLATICA: 5.25, 5.55, 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 8.55, 9.25 9.55, 10.25, 10.55, 11.25, 11,55, 12.25, 12.55, 13.25, 13.55. 14.25, 14.55. 15.25. 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.25, 18.55, 19.25, 19.55, 20.25, 20.55, 21.25, 21.55, 22.25
Broj polazaka: 35

Polasci nedjeljom i praznicima:
ŽELJEZNIČKA STANICA: Prvi polazak 5.25 Zadnji polazak 22.25 Saobraća. svakih 60 min
STARA ZLATICA: Prvi polazak 6.00 Zadnji polazak 21.55 Saobraća svakih 60 min
Broj polazaka: 17

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica