ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-54 B (A) PODGORICA – (B) DONJA GORICA

07/07/2020

Dužina linije: 15200 m U smjeru A: 7600 m U smjeru B: 7600 m
Vrijeme obrta: 60 min
Broj vozila na liniji: 2
Broj potrebnih vozila na liniji: 2

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Oktobarske revolucije, Ul. Kralja Nikole, Bul. Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, put Podgorica – Cetinje, Donja Gorica (Vojvođanska).
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Džan, most Braće Zlatičanin, Kamene kućice, “Vektra”, KBC, DKP, R.Dakić, Gornja Gorica, groblje, Crkva.
Razlika za smjer B-A: Omniauto, Maša, Crveni signal.

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 6.10, 6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20, 9.35, 10.10, 10.35, 11 20, 11 35 12.10, 12.20, 12.55, 13.20, 14.05, 14.30, 14.55, 15.20, 15.45 16.10, 16.35, 16.55, 17.20, 17.55, 18.35, 18.55, 19.20, 20.10, 21.10, 22.05
DONJA GORICA: 6.25, 6.50, 7.55, 8.30, 8.55, 9.40, 9.55, 10.30, 10.55, 11.40, 11.55, 12.30, 12.45, 13.15, 13.40, 14.30, 14.60, 15.20, 15.40, 16.05, 16.30, 16.55, 17.15, 17.40, 18.15, 18.55, 19.15, 19.40, 20.30, 21.30, 22.20
Ukupno polazaka dnevno: 32

Polasci subotom, nedjeljom i praznicima:
AUTOBUSKA STANICA: 6.10, 7.10, 8 10 9.20, 10.10 11.20, 12.10, 13.15, 14.30, 15.20, 16.10, 16.55, 17.55, 18.55, 20.10,21.10, 22.05
DONJA GORICA: 6.25, 7.30, 8.30, 9.40, 10.30, 11.40, 12.30, 13.35, 14.50, 15.40, 16.30, 17.15, 18.15, 19.15, 20.30, 21.30, 22.20

Ukupno polazaka dnevno: 17

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica