BROJ I NAZIV LINIJE: L-54 B (A) PODGORICA – (B) DONJA GORICA

Dužina linije: 15200 m U smjeru A: 7600 m U smjeru B: 7600 m
Vrijeme obrta: 60 min
Broj vozila na liniji: 2
Broj potrebnih vozila na liniji: 2

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Oktobarske revolucije, Ul. Kralja Nikole, Bul. Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, put Podgorica – Cetinje, Donja Gorica (Vojvođanska).
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava (Autobuska stanica), Džan, most Braće Zlatičanin, Kamene kućice, “Vektra”, KBC, DKP, R.Dakić, Gornja Gorica, groblje, Crkva.
Razlika za smjer B-A: Omniauto, Maša, Crveni signal.

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 6.10, 6.30, 7.10, 7.35, 8.10, 8.35, 9.20, 9.35, 10.10, 10.35, 11 20, 11 35 12.10, 12.20, 12.55, 13.20, 14.05, 14.30, 14.55, 15.20, 15.45 16.10, 16.35, 16.55, 17.20, 17.55, 18.35, 18.55, 19.20, 20.10, 21.10, 22.05
DONJA GORICA: 6.25, 6.50, 7.55, 8.30, 8.55, 9.40, 9.55, 10.30, 10.55, 11.40, 11.55, 12.30, 12.45, 13.15, 13.40, 14.30, 14.60, 15.20, 15.40, 16.05, 16.30, 16.55, 17.15, 17.40, 18.15, 18.55, 19.15, 19.40, 20.30, 21.30, 22.20
Ukupno polazaka dnevno: 32

Polasci subotom, nedjeljom i praznicima:
AUTOBUSKA STANICA: 6.10, 7.10, 8 10 9.20, 10.10 11.20, 12.10, 13.15, 14.30, 15.20, 16.10, 16.55, 17.55, 18.55, 20.10,21.10, 22.05
DONJA GORICA: 6.25, 7.30, 8.30, 9.40, 10.30, 11.40, 12.30, 13.35, 14.50, 15.40, 16.30, 17.15, 18.15, 19.15, 20.30, 21.30, 22.20

Ukupno polazaka dnevno: 17

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020