ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-52: (A) PODGORICA – KRUSI – BURONJE (B)

07/07/2020

Dužina linije: 30 km U smjeru A: 15 km U smjeru B: 15 km
Broj vozila na liniji: 1 vozilo
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 1 vozilo

Trasa linije za smjer A-B:
Bulevar Mitra Bakića, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska,Cetinjski put, i lokalni put Donja Gorica- Beri- Krusi- Buronje.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta u redosledu za smjer A-B:
Mitra Bakića, Metalka, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog (kamene kućice), Vektra, Bolnica, R. Dakić, Gornja Gorica, Donja Gorica I i II, Beri, Krusi, Brežina, Buronje.

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 5,30 15,15
BURONJE: 6,00 16,00
Ukupno polazaka dnevno: 2

Subotom i praznikom: Linija ne radi.

Polasci nedjeljom:
AUTOBUSKA STANICA: 05,30 15,15
BURONJE: 06,00 16,00
Ukupno polazaka dnevno: 2

NAPOMENA: Polazak nedjeljom je zimi u 15,10 i povratak u 16h.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica