ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-51 (A) PODGORICA -KAMENICA -(B) PROGONOVIĆI

07/07/2020

Dužina linije: 54.20 km U smjeru A : 27.10 km U smjeru B: 27.10 km
Vrijeme obrta: 120 min
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Mitra Bakića (Autobuska Stanica) , Oktobarske Revolucije, Kralja Nikole, Sv. Petra Cetinjskog, Moskovska, Ljubljanska, magistralni put Podgorica – Cetinje, lokalni put za Kamenicu, Progonovići.
Trasa linije za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
M.Bakića (Autobuska Stanica) Žr., “Nikić“, Kamene kućice, KBC, Radoje Dakić, Gornja Gorica, Ribnjak, Kanal, Sitnica, Farmaci, Šteke, G..Kokoti, Ploče, Barutana, Šume, Brežine, Kamenica, Pribojevići, Parci, Staniseljići, Gradac I, II, Buronje, Granica, Glavica, Prisoja, Progonovići.
Razlika za smjer B-A: Omniauto, Maša, “Crveni signal”.

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 5:20 7.00 11:30 13:00 15:15 19:30
KAMENICA: 12:05 20:10
PROGONOVIĆI: 6:00 7:55 14:00 16:15
Ukupno polazaka dnevno: 6

Polasci subotom, nedeljom i praznicima:
AUTOBUSKA STANICA: 7.00 15:15
KAMENICA:
PROGONOVIĆI: 7.55 16:15
Broj polazaka: 2

NAPOMENA: Za vrijeme đačkih raspusta ne voze se polasci u 5,20 11,30 13,00 19,30

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica