ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-44 (A) PODGORICA – TUZI – (B) HELMICA

07/07/2020

Dužina linije: 55.000 m U smjeru A: 22.500 m U smjeru B: 22.500 m
Vrijeme obrta: 60 min
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Autobuska stanica (Mitra Bakića), Oktobarske revolucije, Bratstva i jedinstva, Bracana Bracanovića, Put Podgorica – Tuzi, Lokalni put Tuzi – Helmica.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Autobuska stanica, Džan, Velika pijaca, Bracana Bracanovića, Kamionska pijaca, Agrokombinat, Cijevna, Rogami, Sipčanik, Tuzi, Han Šabanovića, Razač Ster, Šef Kišes, Ramz Drume, Špinje, Ljuk Vulješ, Skorač, Arza, ĆafTrebješit, Helmica (okretište).
Razlika za smjer B-A: nema

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 6.00, 16.00
HELMICA: 7.00, 16.45
Ukupno polazaka dnevno: 2

Subotom, nedjeljom i praznicima: Linija ne saobraća .

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica