ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-22 (A) PODGORICA – (B) MATAGUŽI

07/07/2020

Dužina linije: 42 km U smjeru A: 21 km U smjeru B:21 km
Vrijeme obrta: 80 minuta
Broj vozila na liniji: 2 vozila
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 3 vozila

Trasa linije za smjer A-B:
Bulevar Mitra Bakića, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Vojisavljevića, Zetskih vladara, magistralni put Golubovci i lokalni put Golubovci – Tomića Uba – Mataguži.
Razlika za smjer B-A: Ulicom 4. Jula, Bratstva i Jedinstva (umjesto Vojisavljevića i Kralja Nikole).

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Autobuska stanica, Sahat kula, Zetskih Vladara, Zelenika, Prerada, KAP I, Asfaltna baza, Cijevna, Mahala I i Mahala II, Mojanovići, Golubovci, Agovića brijest, Tomića Uba, Trešnjica, Golubovačko polje, Gošići, Mataguži (dom).
Razlika stajališta za smjer B-A: Ulica 4 Jula, Velika Pijaca, Džan (umjesto Sahat kule).

Polasci radnim danima:
IZ PODGORICE: 04,50 05,30 05,40 06,00 06,45 07,00 07,20 08,05 08,25 08,45 09,25 09,45 10,10 10,55
11,15 11,35 12,30 12,50 13,30 14,10 14,40 15,00 15,35 16,20 16,50 17,10 17,45 18,35 19,00 19,25 20,05 20,35 20,55 21,25 22,10 22,30
IZ MATAGUŽA: 05,20 06,00 06,15 06,35 07,20 07,45 08,00 08,45 09,05 09,25 10,05 10,25 10,45 11,40 12,00 12,20 13,15 13,30 14,10 14,55 15,25 15,40 16,25 17,05 17,35 17,50 18,30 19,10 19,45 20,05 20,45 21,10 21,30 21,55 22,45 23,00
Ukupno polazaka dnevno: 36

Polasci subotom:
IZ PODGORICE: 04,50 05,30 06,00 06,45 07,20 08,05 08,45 09,25 10,10 10,55 11,35 12,30 13,30 14,10 15,00 15,35 16,20 17,10 18,25 19,00 20,05 20,35 21,25 22,30
IZ MATAGUŽA: 05,20 06,00 06,35 07,20 08,00 08,45 09,25 10,05 10,45 11,40 12,20 13,10 14,10 14,55 15,40 16,25 17,10 17,50 19,10 19,45 20,45 21,10 21,55 23,00
Ukupno polazaka dnevno: 24

Polasci nedjeljom:
IZ PODGORICE: 05,30 06,45 08,05 09,25 11,00 12,30 14,10 15,30 17,10 18,35 20,05 21,25 22,30
IZ MATAGUŽA: 06,00 07,20 08,45 10,05 11,40 13,10 14,45 16,05 17,50 19,10 20,45 21,55 23,00
Ukupno polazaka dnevno: 13

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica