BROJ I NAZIV LINIJE: L-22 (A) PODGORICA – (B) MATAGUŽI

Dužina linije: 42 km U smjeru A: 21 km U smjeru B:21 km
Vrijeme obrta: 80 minuta
Broj vozila na liniji: 2 vozila
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 3 vozila

Trasa linije za smjer A-B:
Bulevar Mitra Bakića, Oktobarske revolucije, Kralja Nikole, Vojisavljevića, Zetskih vladara, magistralni put Golubovci i lokalni put Golubovci – Tomića Uba – Mataguži.
Razlika za smjer B-A: Ulicom 4. Jula, Bratstva i Jedinstva (umjesto Vojisavljevića i Kralja Nikole).

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Autobuska stanica, Sahat kula, Zetskih Vladara, Zelenika, Prerada, KAP I, Asfaltna baza, Cijevna, Mahala I i Mahala II, Mojanovići, Golubovci, Agovića brijest, Tomića Uba, Trešnjica, Golubovačko polje, Gošići, Mataguži (dom).
Razlika stajališta za smjer B-A: Ulica 4 Jula, Velika Pijaca, Džan (umjesto Sahat kule).

Polasci radnim danima:
IZ PODGORICE: 04,50 05,30 05,40 06,00 06,45 07,00 07,20 08,05 08,25 08,45 09,25 09,45 10,10 10,55
11,15 11,35 12,30 12,50 13,30 14,10 14,40 15,00 15,35 16,20 16,50 17,10 17,45 18,35 19,00 19,25 20,05 20,35 20,55 21,25 22,10 22,30
IZ MATAGUŽA: 05,20 06,00 06,15 06,35 07,20 07,45 08,00 08,45 09,05 09,25 10,05 10,25 10,45 11,40 12,00 12,20 13,15 13,30 14,10 14,55 15,25 15,40 16,25 17,05 17,35 17,50 18,30 19,10 19,45 20,05 20,45 21,10 21,30 21,55 22,45 23,00
Ukupno polazaka dnevno: 36

Polasci subotom:
IZ PODGORICE: 04,50 05,30 06,00 06,45 07,20 08,05 08,45 09,25 10,10 10,55 11,35 12,30 13,30 14,10 15,00 15,35 16,20 17,10 18,25 19,00 20,05 20,35 21,25 22,30
IZ MATAGUŽA: 05,20 06,00 06,35 07,20 08,00 08,45 09,25 10,05 10,45 11,40 12,20 13,10 14,10 14,55 15,40 16,25 17,10 17,50 19,10 19,45 20,45 21,10 21,55 23,00
Ukupno polazaka dnevno: 24

Polasci nedjeljom:
IZ PODGORICE: 05,30 06,45 08,05 09,25 11,00 12,30 14,10 15,30 17,10 18,35 20,05 21,25 22,30
IZ MATAGUŽA: 06,00 07,20 08,45 10,05 11,40 13,10 14,45 16,05 17,50 19,10 20,45 21,55 23,00
Ukupno polazaka dnevno: 13

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020