ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-1B (A) KAKARICKA GORA – MASLINE – (B) ZABJELO -PROBNA LINIJA-

07/07/2020

Dužina linije: 8500 m
Broj vozila na liniji: 2 vozila
Vrijeme obrta: 60 minuta

Trasa linije za smjer A – B:
KAKARICKA GORA: Kakaricka Gora (okretište), bivša kasarna Masline, Goce Delčeva, Skopska,
Ivana Crnojevića, Stanka Dragojevića, Svetog Petra Cetinjskog, Kralja Nikole,Oktobarske revolucije,
Brastva Jedinstva, Bracana Bracanovića, Kralja Nikole, 27 marta, Radosava Burića, AVNOJ-a, Manastirska (okretište)
Razlika za smjer B – A: Nema

Stajališta po redosledu za smjer A – B:
KAKARICKA GORA : Kakaricka Gora (okretište), bivša kasarna Masline, Goce Delčeva, Bul. Ivana Crnojevića I (naspram Direkcije za saobraćaj), Bul. Ivana Crnojevića II (raskrsnica sa ul.Beogradskom), Bul. Ivana Crnojevića III (Fond PIO), Bul. Stanka Dragojevića I (Njegošev park), Ul. Kralja Nikole I (park), Ul. Oktobarske Revolucije III (Pejton), Ul. Bratstva i Jedinstva II (naspram Gintaša), Dom zdravlja Pobrežje, Ul. Kralja Nikole III (Tv Total), Soliteri Zabjelo, Ul. Dušana Milutinovića (semafori), Kuće Bogojevića, Zelenika i ul. Manastirska (okretište).
Razlika stajališta za smjer B – A:
Ul. Bratstva i Jedinstva I (Gintaš), Ul.Kralja Nikole IV (Most Braće Zlatičana), Bul. Stanka Dragojevića II (vrtić), Bul. Ivana Crnojevića IV (naspram Fonda PIO), Bul. Ivana Crnojevića V (Direkcija za saobraćaj).

Polasci radnim danima i subotom:
KAKARICKA GORA: 6,15 7,15 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 14,15 15,15 16,15 17,15 18,15 19,15 20,15 21,15 22,15
ZABJELO: 5,45 6,45 7,45 8,45 9,45 10,45 11,45 12,45 13,45 14,45 15,45 16,45 17,45 18,45 19,45 20,45 21,45
Broj obrta na ovoj liniji u toku dana je 17.

Polasci nedjeljom i praznikom:
KAKARICKA GORA: Prvi polazak – 6,15; Zadnji polazak – 21,15
ZABJELO: Prvi polazak – 6,45; Zadnji polazak – 21,45

Linija saobraća svakih 60 minuta.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica