ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-13 (A) PODGOR1CA – LIJEVA RIJEKA – (B) VERUŠA

07/07/2020

Dužina linije: 100.000m U smjeru A: 50.000m U smjeru B: 50.000 m
Vrijeme obrta: 240 min
Broj vozila na liniji: 1
Broj potrebnih vozila za održavanje linije: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Ul. Mitra Bakića (Autobuska stanica), Oktobarske revolucije, Ul. Kralja Nikole, Bul. Svetog Petra
Cetinjskog, Marka Miljanova, Bulevar Ivana Crnojevića, Put PGD-Kolašin, Put Bioče-Veruša.
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosljedu za smjer A-B:
Ul. Mitra Bakića (Autobuska stanica), most Braće Zlatičanina, Bul.Ivana Crnojevića, I proleterske (raskrsnica), Motel “Zlatica”, Most, Smokovac, kuća Piletića, Vežište, Mrke, Ulica, Bioče, Jelin dub, Potkrš I, Potkrš II, Klopot, Preljubovica, Pelev brijeg, Orah, Bolesestre, Vjeternik, Ravni Vjeternik, Jablan, Nožica, Lijeva rijeka, Veruša.
Razlika za smjer B-A: nema

Polasci radnim danima:
AUTOBUSKA STANICA: 7.00 15.00
VERUŠA: 9.10 17.10
Ukupno polazaka dnevno: 2

Polasci subotom: Isto kao radnim danom.
Ukupno polazaka dnevno: 2

Polasci nedjeljom i praznicima: Isto kao radnim danom.

Ukupno polazaka dnevno: 2

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica