ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L -12 (A) PODGORICA – BIOČE – DUGA – (B) RADUNOVIĆI

07/07/2020

Dužina linije: 28km U smjeru A: 14km U smjeru B: 14km
Vrijeme obrta: 65 min
Broj vozila na liniji: 1

Trasa linije za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, Oktobarske Revolucije, Ul. Kralja Nikole, Svetog Petra Cetinjskog, Marka Miljanova, Ivana Cmojevića, put Podgorica – Kolašin.
Trasa linije za smjer B-A : Trg Božane Vučinić.

Stajališta po redosledu za smjer A-B:
Trg Golootočkih žrtava, “Nikić” , Ivana Crnojevića, Raskršće, Motel, Zlatica, Most, Smokovac, Kuće Piletića, Vezište, Mrke, Uliće, Bioče, Duga, Radunovići.
Razlika za smjer B-A: Trg Božane Vučinić, Crveni Signal, “Ei Niš”.

Polasci radnim danima:
TRG GOLOOTOČKIH ŽRTAVA: 5:20 11:30 19:30
RADUNOVIĆI: 6:10 12:10 20:10
Ukupno polazaka dnevno: 3

Polasci subotom i nedeljom: Linija ne radi.

NAPOMENA: Za vrijeme đačkih raspusta ne voze se polasci u 11:30 i 19:30.

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica