ENG

BROJ I NAZIV LINIJE: L-10 A (A) MASLINE(DOLJANI) – (B) ZABJELO

07/07/2020

Dužine linije: 9400 m
Broj vozila na liniji: 2 vozila
Vrijeme obrta: 30 minuta

Trasa linije za smjer A-B:
MASLINE: Okretište kod crkve, Mosorska, Orjenska, Franca Rozmana, Skopska, Bulevar Ivana Crnojevića, 13. Jula, Moskovska, Ljubljanska, Vojvode Ilije Plamenca, 27. Marta, Radosava Burića, PEP-ove garaže (okretište).
Razlika za smjer B-A: nema

Stajališta po redosledu za smjer A-B:
MASLINE: Okretište kod crkve, trafostanica, Orjenska “A”, Orjenska ” B” (minimarket), Orjenska “C” (garaža), Orjenska “D” (novi servis), Orjenska I, Orjenska II (kod br. 86), Orjenska III (frizerski salon), Franca Rozmana I, Franca Rozmana II, Đulje Jovanova, spomenik, most Savinica (Carine), Skopska I, Skopska II, Bulevar Ivana Crnojevića I, Bulevar Ivana Crnojevića II, Gradski Stadion, ul. 13. jula I (Osnovni sud), ul. 13. jula II (kod Dana), Moskovska I (Mala pijaca), Moskovska II (zgrada Vektra), KBC, Bulevar Džordža Vašingtona (Dječja bolnica), Vojvode Ilije Plamenca I (Hemomont), Vojvode Ilije Plamenca II (novo naselje), 27.marta I (Splitske zgrade), 27.marta II (zgrada Devet Jugovića), ul.Radosava Burića, okretište garaže PEP-a.
Razlika za stajalšte B-A: Umjesto Orjenska II (kod br. 86) – market Ivnik, umjesto Franca Rozmana I – plastičar, umjesto Franca Rozmana II – proširenje, umjesto ul. 13. jula II (kod Dana) – Savez vozača, umjesto Moskovska II (zgrada Vektra) – Simpo.

Polasci radnim danima:
MASLINE: 5,40 6,10 6,40 7,10 7,40 8,10 8,40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,40 13,10 13,40 14,10 14,40 15,10 15,40 16,10 16,40 17,10. 17,40 18,10 18,40 19,10 19,40 20,10 20,40 21,10 21,40 22,10 22,40
ZABJELO: 5,40 6,10 6,40 7,10 7,40 8,10 8,40 9,10 9,40 10,10 10,40 11,10 11,40 12,10 12,40 13,10 13,40 14,10 14,40 15,10 15,40 16,10 16,40 17,10 17,40 18,10 18,40 19,10 19,40 20,10 20,40 21,10 21,40 22,10
Broj obrta na ovoj liniji u toku dana je: 35

Polasci subotom, nedjeljom i praznicima:
MASLINE: 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40 15,40 16,40 17,40 18,40 19,40 20,40 21,40 22,40
ZABJELO: 6,10 7,10 8,10 9,10 10,10 11,10 12,10 13,10 14,10 15,10 16,10 17,10 18,10 19,10 20,10 21,10 22,10
Broj obrta na ovoj liniji subotom, nedjeljom i praznikom: 18

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica