ENG

Panel diskusiju sa temom “Nasilje u porodici”

27/11/2023
Panel diskusiju sa temom “Nasilje u porodici”

Povodom obilježavanja 25. novembra Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Sekretarijat za socijalno staranje Glavnog grada u saradnji sa Strukovnim udruženjem socijalnih radnika/ca Crne Gore i Fakultetom političkih nauka Univerziteta Crne Gore organizuje panel diskusiju sa temom “Nasilje u porodici”. Tribina će se biti održana na Fakultetu političkih nauka 27. novembra u 10h.

Na tribini će biti predstavljeno istaživanje o nasilju u porodici, govoriće se o fenomenu, karakteristikama i posledicama nasilja nad ženama i izazovima u borbi protiv nasilja nad ženama i time očuvanje porodice kao osnovne ćelije društva.

Sekretarijat za socijalno staranje

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica