Gradsko pozorište dobiće savremenu opremu vrijednu 3.200.000 eura

07/07/2020

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za nabavku i montažu scenske tehnike sa gradjevinsko –zanatskim, instalaterskim i radovima na opremanju objekta Gradskog pozorišta.

Nabavkom ove opreme u vrijednosti od 3.200.000. eura zgrada Gradskog pozorišta imaće sve potrebne komponente za rad i funkcionisanje, imajući u vidu da je riječ o opremi visokog kvaliteta i ugradnji po najvišim standardima kada je u pitanju tehničko opremanje ovog objekta.

Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 25.08.2020. godine do 13 sati na adresi Jovana Tomaševića 2A.

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Tendersku dokumentaciju možete pogledati na linku:

tenderska dokumentacija

PG BIRO

Gradsko pozorište dobiće savremenu opremu vrijednu 3.200.000 eura

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina