Bokeška ulica uskoro dobija potpuno novi izgled

06/07/2020

Javni poziv za izvođenje radova na rekonstrukciji Bokeške ulice, u dijelu od Ulice Stanka Dragojevića do Njegoševe ulice, objavljen je danas.

Javnim pozivom je obuhvaćeno izvođenje pripremnih i zemljanih radova, saobraćajne signalizacije, hidrotehničkih instalacija, atmosferske kanalizacije, elektro-tehničkih radova. Ulica će biti popločana granitnim kockama, dok će trotoari biti prekriveni kamenim pločama sa postojećim drvećem koje se nalazi u trotoaru sa obje strane ulice. Takođe, projektovane su rampe za lica sa invaliditetom.

Podsjećamo, Bokeška ulica je od kraja prošle godine zatvorena za saobraćaj u skladu sa namjerom Glavnog grada da se uži centar postepeno pretvori u pješačku zonu. Realizacijom ovog projekta jedna od najpoznatijih i najposjećenijih ulica u Podgorici, imaće adekvatnu namjenu tako što će dobiti potpuno novi izgled kao dio zone koji će koristiti isključivo pješaci.

Rok izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 17.08.2020. godine do 13 sati.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 17.08.2020. godine u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ul. Jovana Tomaševića 2A.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

PG BIRO

Bokeška ulica uskoro dobija potpuno novi izgled
Bokeška ulica uskoro dobija potpuno novi izgled
Bokeška ulica uskoro dobija potpuno novi izgled
Bokeška ulica uskoro dobija potpuno novi izgled
Bokeška ulica uskoro dobija potpuno novi izgled

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina