Obavjestenje o pristupanju izradi i donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina

03/07/2020

Obavjestenje o pristupanju izradi i donošenju Programa razvoja kulture Glavnog grada Podgorica za period 2021-2025. godina

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020