ENG

Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga

25/06/2020

Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci ”Kakaricka gora” tradicionalno obilježava 26.jun, Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga.Predstavnici Javne ustanove će u saradnji sa Sekretarijatom za socijalno staranje Glavnog grada, Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti Glavnog grada, NVO Preporod i IPA (Internacionalna policijska asocijacija Crne Gore) 26.juna na Trgu Argentina u 19:30h, podijeliti materijal u cilju prevencije bolesti zavisnosti, gdje će građanima biti pružena mogućnost da u direktnom kontaktu sa stručnim licima koja se bave problematikom bolesti, dobiju informacije i materijal na ovu temu.

Jedna od planiranih aktivnosti je i uručivanje donacije koju je obezbijedila Opština Tivat i Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja, koji će pokloniti opremu za pokretanje radionice za frizerske usluge u Sektoru za tretman zavisnica. Opština Tivat je na ovaj način potvrdila senzibilisanost za problematiku bolesti zavisnosti i podršku koju pružaju zavisnicima i zavisnicama

U susret ovom danu, sa ciljem što bolje informisnosti građana na temu bolesti zavisnosti biće objavljen stručni članak, Adrijane Klisić, članice Stručnog tima Javne ustanove, kao i lična priča klijenta koji se nalazi na tretmanu u ustanovi.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica