ENG

Zatvara se saobraćaj u Ulici Veliše Mugoše

16/06/2020

ZATVARA saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Veliše Mugoše, od Ulice II Crnogorskog bataljona do Ambasade Ruske federacije, radi opremanja lokacije u zahvatu DUP-a »Zagorič 1«.

Zatvaranje važi za period od 17.06.2020. godine do 27.07.2020. godine.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica