ENG

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice Ive Vizina

18/05/2020

ZATVARA se saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Ive Vizina, od raskrsnice sa ulicom 8. Marta (od planiranog pješačkog mosta) do raskrsnice sa ulicom Vojislavljevića, radi izvodjenja radova na izgradnji primarnog kolektora fekalne kanalizacije.

Zatvaranje važi za period od 18.05. do 18.07.2020. godine, a za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim pristupnim saobraćajnicama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica