ENG

U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje

11/05/2020

Komunalne usluge su u sklopu aktivnosti na modernizaciji javne rasvjete a u skladu sa Preporukama za projektovanje, izvođenje i održavanje javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada Podgorice započele rekonstrukciju javne rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića. Ova rekonstrukcija, pored same zamjene starih svjetiljki sa novim najsavremenijim i energetski efikasnim LED svjetiljkama, karakteristična je po tome što će se u sistem javne rasvjete na teritoriji Glavnog grada Podgorice uvesti određene inovacije u skladu sa svjetskim dostignućima u tehnici javne rasvjete i daljinskog upravljanja.

Naime, u prvom koraku se, kako je već rečeno, stare svjetiljke mijenjaju sa savremenim energetskim efikasnijim LED svjetiljkama, čime se ostvaruje ušteda od preko 60% električne energije, uz znatno bolji svjetlosni efekat. Svjetlost kod savremenih LED svjetiljki, obzirom da je drugačiji spektar i boja svjetlosti je mnogo prijatnija za sve učesnike u saobraćaju, a boje se vjernije reprodukuju.

U drugom koraku, implementiraće se specijalno osvjetljenje za pješačke prelaze koje će emitovati snop svjetlosti pod određenim uglom, pa će zbog horizontalne komponente svjetlosti doći do ranijeg i jasnijeg uočavanja pješaka na pješačkom prelazu, odnosno značajnog povećanja bezbjednosti pješaka.

U trećem koraku, s obzirom da su svjetiljke opremljene određenom opremom, pristupiće se puštanju u pogon daljinsko upravljanje javnom rasvjetom. Naime, kako je Glavni grad u ranijem periodu prepoznao potrebu za razvoj i u digitalnom smislu, to su Komunalne usluge radile na izgradnji kvalitetne optičke komunikacione mreže, te se sada Glavni grad može pohvaliti respektabilnim kapacitetom ove mreže, što predstavlja osnovnu predispoziciju za sve kasnije nadogradnje. Daljinsko upravljanje u sistemu javne rasvjete omogućava kreiranja posebnog scenarija rada rasvjete, shodnom kojem se intenzitet rada rasvjete smanjuje u periodima sa niskom frekvencijom saobraćaja, čime se postižu dodatne uštede električne energije koje idu i do 80% i izbjegava se njeno rasipanje, obzirom da električna energija postaje sve traženija roba, kao jedan od najčistijih vidova energije.

Međutim, kako je digitalizacija grada veoma širok pojam, Glavni grad će nastaviti i dalje aktivnosti u cilju digitalnog razvoja grada, što će u konačnom dovesti do integracije više sistema u jedinstven “Smart City” sistem. Ovaj sistem će shodno ulaznim podacima o npr. broju vozila u određenoj saobraćajnici određivati način regulacije saobraćaja uz pomoć svjetlosne signalizacije – semafora, ili npr. smanjenje intenziteta rasvjete u ulicama bez ili sa smanjenom frekvencijom saobraćaja. Takođe, nadogradnja svjetlosne signalizacije sa displejima će omogućavati učesnicima u saobraćaju pristup brojnim informacijama i navigacionim porukama u cilju lakšeg i bržeg odvijanja saobraćaja, što će pored uštede električne energije doprinijeti i manjoj potrošnji energenata kao i manjoj emisiji štetnih izduvnih gasova.

KOMUNALNE USLUGE DOO

U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje
U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje
U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje
U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje
U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje
U toku rekonstrukcija rasvjete na Bulevaru Stanka Dragojevića, na ovoj lokaciji uvodi se daljinsko upravljanje

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica