ENG

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Ulice 18. jula

08/05/2020

ZATVARA se saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice 18. jula, od raskrsnice sa ulicom koja vodi prema Dalmatinskoj ulici (prema TC »Bazar«) do kraja navedene ulice (gledano od centra grada prema naselju Tološi) , radi izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne saobraćajnice.

Zatvaranje važi za period od 11.05. do 24.06.2020. godine.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica