Nastavlja se zabrana saobraćaja u Ulici Boška Buhe

06/05/2020

Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Boška Buhe od Ulice SKOJ-a do Ulice Ivangradske u dužini od 50 m, radi istovara kabla 110kV, u svemu prema Situaciji koja je ovjerena od strane ovog Sekretarijata.

Zatvaranje važi za period od 06.05. do 09.05.2020. godine.

Za vrijeme izvodjenja radova, saobraćaj će se odvijati ulicama Ivangradskom i Barskom.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020