ENG

Nastavlja se zabrana saobraćaja u Ulici Boška Buhe

06/05/2020

Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Boška Buhe od Ulice SKOJ-a do Ulice Ivangradske u dužini od 50 m, radi istovara kabla 110kV, u svemu prema Situaciji koja je ovjerena od strane ovog Sekretarijata.

Zatvaranje važi za period od 06.05. do 09.05.2020. godine.

Za vrijeme izvodjenja radova, saobraćaj će se odvijati ulicama Ivangradskom i Barskom.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica