ENG

Zabrana saobraćaja za dio Ulice Admirala Zmajevića

27/04/2020

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Admirala Zmajevića, od Bulevara Josipa Broza, u dužini od 150m u kojem zahvatu se nalazi raskrsnica navedene ulice sa dijelom Ulice Admirala Zmajevića koja je u izgradnji i dijelom ulice koja ide na parking prostor »Voli« d.o.o., radi priključka elektro-tehničkih instalacija dijela Ulice Admirala Zmajevića.

Zatvaranje važi za period od 28.04.2020. godine do 29.04.2020. godine.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica