ENG

Nastavak zabrane saobraćaja u Ulici Boška Buhe

02/04/2020

ZATVARA SE i dalje saobraćaj za sve vrste motornih vozila u ulici Boška Buhe, od raskrsnice sa ulicom Dalmatinskom do raskrsnice sa ulicom Obodskom, radi izvođenja radova podužnog prekopa zbog rekonstrukcije dijela dalekovoda i postavljanja 110kV kabla, u svemu prema Protokolu o regulaciji saobraćaja u posebnim uslovima, koji čini sastavni dio rješenja.

Zatvaranje važi do 20.04.2020. godine, u vremenu od 08:00 do 16:00 časova.

Prilikom izvođenja navedenih radova, preusmjeriće se gradska linija L 2-3 “Željeznička stanica – Tološi – Mareza” Ul. Moskovskom, Ul. Dalmatinskom, Ul. Vlada Ćetkovića, Ul. Budvanska, Ul. Boška Buhe i dalje uobičajenim trasama, a ostala motorna vozila kretaće se okolnim saobraćajnicama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica