Potpisan Ugovor za izradu Glavnog projekta za izgradnju četvrte sanitarne kade na deponiji “Livade”

27/03/2020

Na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta za izgradnju sanitarne kade br 4, kojom je zajednička ponuda konzorcijuma Civil Engineener Podgorica i Geotehnika d.o.o. Bijelo Polje izabrana kao najpovoljnija, 24.03.2020. godine, “Deponija“ d.o.o. Podgorica zaključila je Ugovor sa izabranim ponuđačem. Vrijednost ove investicije iznosi 17 600 eura, a sredstva su obezbijeđenja iz redovnog poslovanja Društva. Rok izvršenja je 40 dana od dana zaključivanja ugovora.

Posljednjih godina Društvo je realizovalo niz projekata od neprocjenjivog značaja za Glavni grad i region u cjelini.

“Deponija” d.o.o. je opredijeljena da neprestano ulaže u nove programe i projekte, čiji je cilj trajno bezbjedno deponovanje otpada i sprječavanje zagađenja životne sredine, dostizanje najviših evropskih standarda u oblasti tretmana i zbrinjavanja komunalnog otpada, te unapređenje i razvoj poslovanja.

Od strane eksperata za poslove tretiranja i deponovanha komunalnog otpada, kako naših, tako i stranih koji su bili u prilici da se upoznaju sa našim dostignućima, ovo Drustvo prepoznato je kao jedno od najsavremenijih i najbolje organizovanih kompanija ovog tipa u regionu.

DEPONIJA DOO

Potpisan Ugovor za izradu Glavnog projekta za izgradnju četvrte sanitarne kade na deponiji “Livade”
Potpisan Ugovor za izradu Glavnog projekta za izgradnju četvrte sanitarne kade na deponiji “Livade”

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina