ENG

Zabrana saobraćaja u Skopskoj ulici

16/03/2020

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila u Ulici Skopskoj, od raskrsnice sa Ulicom Goce Delčeva do raskrsnice sa Ulicom Carev laz, radi izvođenja radova na sanaciji navedene ulice.

Zatvaranje I faze, od raskrsnice sa Ulicom Goce Delčeva do raskrsnice sa Ulicom Komskom, važi za period od 16.03.2020. godine do 21.03.2020. godine.

Zatvaranje II faze, od raskrsnice sa Ulicom Komskom do raskrsnice sa Ulicom Carev laz, važi za period od 21.03. do 25.03.2020. godine.

Za vrijeme zatvaranja saobraćaja I faze, autobuske linije L-10 »Masline (Burum) – Zabjelo; L10A Masline ( Doljani) – Zabjelo; L1 Masline – Zabjelo, L – 62 Podgorica – Orahovo, preusmjeravaju se ulicama Bul. Ivana Crnojevića, I Proleterske, Komska, Skopska i dalje uobičajenim trasama.

Za vrijeme zatvaranja saobraćaja II faze, navedene autobuske linije preusmjeravaju se ulicama: Skopskom, Komskom, Novosadskom, Milana Kuča, Sarajevskom, Franca Rozmana i dalje uobičajenim trasama.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica