ENG

Novi kontejneri u funkciji primarne selekcije otpada

09/03/2020

Kao podrška konceptu primarne selekcije – ‘suva’ i ‘mokra’ frakcija komunalnog otpada, tokom prethodne nedjelje zamijenjeni su postojeći metalni kontejneri u centru grada. Na 70 lokacija postavljena su 163 namjenska kontejnera – 68 plavih plastičnih sa nožnom pedalom namijenjenih za odlaganje suve frakcije otpada i 95 metalnih sa plastičnim poklopcem i nožnom pedalom namijenjenih za odlagnje mokre frakcije komunalnog otpada.

Aktivnosti zamjene metalnih kontejnera nastavljene su u dijelu grada preko Morače, a do sada je na 15 lokacija postavljeno 49 kontejnera – 22 za odlaganje suve frakcije i 27 namijenjenih za odlaganje mokre frakcije komunalnog otpadaste će se sprovoditi i narednih dana.

Podsjećamo da ove aktivnosti realizujemo sa ciljem dalje implementacije Odluke o načinu odvojenog sakupljanja otpada i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Glavnog grada.

Nažalost, i ovaj napor našeg Društva da doprinese ljepšem izgledu grada, naišao je na neodgovorno ponašanje pojedinaca koji otpad odlažu nenamjenski, iako su na posudama istaknute naljepnice sa objašnjenjem o vrsti otpada za koju su namijenjene. Takođe, iako posude imaju nožnu pedalu za otvaranje poklopca, na jednom broju lokacija pojedinci su otpad odložili pored posuda.

Upućujemo još jedan apel građanima, da zajednički doprinesemo da ovakav način odlaganja otpada u potpunosti zaživi u nadi da će uticati i na promjenu loših navika pojedinaca.

ČISTOĆA DOO

Novi kontejneri u funkciji primarne selekcije otpada
Novi kontejneri u funkciji primarne selekcije otpada
Novi kontejneri u funkciji primarne selekcije otpada
Novi kontejneri u funkciji primarne selekcije otpada
Novi kontejneri u funkciji primarne selekcije otpada

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica