Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP

12/02/2020

Danas je održana centralna javna rasprava povodom dokumenta Nacrt Plana održive urbane mobilnosti Podgorice. Osim velikog broja zainteresovanih građana, učešće u raspravi je uzela zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić, sekretarka Sekretarijata za saobraćaj Lazarela Kalezić, predstavnica GIZ-a Jasna Sekulović i domaći ekspert prof dr Radoje Vujadinović. Centralnoj javnoj raspravi prisustvovao je i gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković.

Ispred obrađivača dokumenta obratila se sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić, koja je istakla da je cilj da zajednički dokument učinimo, boljim, kvalitetnijim i primjenjivijim. „To je još jedan korak u nastojanju Podgorice da sebe profiliše kao grad je okrenut trendovima koji u fokus stavljaju zaštitu životne sredine i održivu urbanu mobilnost. Zato smo usmjeri svoje djelovanje na povećanje alternativnih vidova saobraćaja, unapređenju postojeće infrastrukture, te povećanje stepena bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, kao vrlo važne komponente našeg kvalitetnijeg života. Poseban akcenat stavljen je na edukaciju, promociju i jačanje svijesti. Dobar transport, čisti transport i efikasan transport je nešto što predstavlja osnovu razvoja svakoga grada“, zaključila je sekretarka Kalezić.

Ispred gradske uprave prisutne je pozdravila zamjenica gradonačelnika dr Slađana ujačić- “Glavni grad je analizirajući stanje saobraćaja i prije izrade ovog dokumenta konstatovao da je Podgorica grad koji se ubrzano razvija, a to je dovelo do određenih problema pogotovo kad je u pitanju stanje saobraćaja i prateće infrastrukture. To je jedan od razloga zašto smo na samom početku rada ove gradske uprave odlučili da osnujemo poseban Sekretarijat za saobraćaj koji će se baviti isključivo ovim pitanjima”, istakla je Vujačić.

“Unazad nekoliko godina sve odluke koje su vezane za temu saobraćaja bile su usmjerene na razvoj saobraćaja u dijelu motorizacije i putničkih automobile, a infrastruktura je bila prilagođena upravo njima. Međutim sada smo se odlučili da se u kontekstu teme mobilnosti posvetimo građanima i da su oni ti koji će odlučivati i biti osnovna jedinica oko koje će se tema saobraćaja dalje razvijati. Rad na ovom dokumentu trajao je nekoliko mjeseci, a ovo je prilika da se zahvalim svim domaćim i međunarodnim ekspertima koji su učestvovali u izradi dokumenta”, naglasila je Vujačić.

“Gradska uprava procijenila je da nije neophodno da čekamo nekoliko mjeseci da se ovaj dokument u svoji, pa smo neke korake započeli i prije toga, a prateći ono što su preporuke domaćih i međunarodnih eksperata”, istakla je zamjenica Vujačić podsjetivši na korake koje je grad preduzeo u prethodnom periodu. “Prošle godine smo raspisali dva konkursa za subvencioniranje kupovine bicikala za građane, a prije toga Podgorica je dobila i značajnu biciklističku infrastrukturu koja će u narednom periodu biti proširena, a već su mapirane i nove trase, čiju izgradnju planiramo do kraja ove godine. Glavni grad je započeo i fazno zatvaranje ulica u centru grada za saobraćaj. Ovo je prvi korak u pretvaranju centra grada u pješačku zonu. Tako smo zatvorili Bokešku ulicu za saobraćaj, a na temelju Studije o zatvaranju saobraćaja u užem centru grada ova praksa će se nastaviti i primijeniti na druge ulice u centru. Ograničili smo i izdavanje licenci za taksi vozila in a taj način se potrudili da smanjimo broj taksi vozila i uopšte putničkih automobila na ulicama, jer smo to prepoznali kao jedan od glavnih problema, budući da je prevoz taksi vozilima u Podgorici među najjeftinijima u regionu. Uz loš gradski prevoz i smnjenu popularnost pješačenja i biciklizma, ovo je bio jedan od razloga zašto su se naši građani opredjeljivali za ovaj način transporta. Ograničavanje davanja licencu za taksi vozila ne važi za vozila na električni pogon. U skladu sa tim, mi smo dobili i prvu taxi službu sa vozilima na električni pogon, a to je i prvo ovakvo društvo u cijelom regionu. Sve ovo ne bi bilo moguće da mi nijesmo prethodno u saradnji sa našim međunarodni partnerima obezbijedili određeni broj punionica za automobila na električni pogon”.

“Takođe, osim izgradnja novih parking mjesta i reorganizacije kada su u pitanju parkirališta na teritoriji Podgorice, jedna od preporuka je bila i da se izmijeni cjenovnik usluga parkiranja, pa će se o novom cjenovniku odbornici izjasniti već na prvoj narednoj sjednici gradskog parlamenta. Takođe, gradska uprava već pregovara sa potencijalnim partnerima za izgradnju garaža po modelu javno privatnog partnerstva. U želji da popularizujemo i pješačenje kao model mobilnosti, primijetili smo da moramo unaprijediti pješačke staze koje su često uzurpirane od strane vozila, pa smo s tim u vezi intenzivirali i aktivnosti naše komunalne policije i inspekcije, a posebno pauk službe. Paralelno, radimo i na uređenju postojećih trotoarskih površina, kao i izgradnji novih. Bili smo posvećeni i formiranju novih zelenih površina – npr. prekoputa Gimnazije, prostoroj koji će takođe postati pješačka zona, budući da će ulica koja vodi do parka biti pretvorena u novu zelenu površinu. Istovremeno, Služba glavnog gradskog arhitekte i gradskog preduzeća Zelenilo radila je na mapiranju novih tačaka u gradu koje se mogu koristiti kao pješačke staze. U narednom periodu čeka nas rekonstrukcija Bulevara Svetog Petra Cetinskog, a osim rekonstrukcije same saobraćajne infrastrukture, jedna traka će se pretvoriti u traku za sa obraćanje autobusa. Čeka nas još mnogo posla, a najvažnije od njih je modernizacija gradskog saobraćaja, pa ozbiljno razmatramo sve moguće modele, kada je u pitanju ova tema”.

Zamjenica je najavila i raspisivanje novog konkursa za subvencioniranje kupovine bicikala, kao i još jedniu buduću redovnu aktivnost, a to je organizovanje sedmice bez automobila za kompletnu gradsku upravu.

Jasna Sekulović, ekspert GIZ-a se ispred ove organizacije osvrnula na proces koji je prethodio izradi nacrta. Ona je istakla da je ova organizacija paralelno učestvovala u pripremama nacrta ovog dokumenta u tri glavna grada iz regiona, te da je Podgorica od svih ovih gradova prva došla do faze nacrta, a to je bilo moguće zahvaljujući spremnosti gradske uprave da podrži cijeli proces izrade plana. Ona je istakla da je izrada plana od samog starta uključivala najširu moguću javnost u svakoj fazi pripreme preko 45 učesnika iz različitih institucija. Takođe, izrada ovog dokumenta podrazumijevala je učešće predstavnika nevladinih organizacija, što je takođe kuriozitet u odnosu na druge gradove. Grupa je takođe uključivala i domaće i međunarodne eksperte. Ona je naglasila da se u izradu uključio i veliki broj građana bilo kroz ankete, radionice ili na druge načine. Ona je istakla i da će GIZ biti prisuatan kroz podršku u samoj implementaciji prvo kroz izradu posebne aplikacije koja ce biti dio dugitalizacije javnog saobracaja, ali i u kasnijim fazama.

Prof dr Radoje Vujadinović je pohvalio sve aktivnosti grada koje je preuzeo ne čekavši da ovaj dokument ugleda svjetlost dana, što je dokaz da smo na pravom putu. On je istakao da je to dokument koji se primjenjuje u Evropskoj uniji kao pravi put za mobilnost u urbanim sredinama, odnosno gradolvima koji su imali problem u finkcionisanju saobraćajnog sistema, koje Podgorica ima danas i to po propisanoj metodiogiji.

Izjava zamjenice gradonačelnika dr Slađane Vujačić, dostupna je na linku:

PG BIRO

Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP
Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP
Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP
Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP
Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP
Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP
Održana centralna javna rasprava o Nacrtu Plana održive urbane mobilnosti -SUMP

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina