Izabrana najpovoljnija ponuda za izradu Glavnog projekta pješačkog mosta preko Morače

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice donijela je Odluku o izboru najpovoljnije ponude za izradu Glavnog projekta pješačkog mosta preko rijeke Morače u zahvatu DUP-a “Stara Varoš” i DUP-a “Rekreativno kulturna zona na obali rijeke Morače-južni dio” . Na osnovu javnog poziva koji je raspisan 24.12. 2019. godine d.o.o. „Europrojekt“ dostavilo je ponudu u iznosu od 48.400 eura koja je od strane Komisije za javne nabavke ocijenjena kao ispravna i vrednovana kao prvorangirana. Rok izvršenja ugovora je 60 radnih dana od dana zaključenja ugovora. Procijenjena vrijednost predmetne javne nabavke iznosila je 50.000 eura.

PG BIRO

Izabrana najpovoljnija ponuda za izradu Glavnog projekta pješačkog mosta preko Morače

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020