Nastavlja se zabrana saobraćaja na dijelu Ulice Veliše Mugoše

Nastavlja se zatvaranje saobraćaja za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Veliše Mugoše, faza 2, radi izvođenja radova na rekonstrukciji predmetne saobraćajnice, koja je u projektnoj dokumentaciji pod radnim nazivom »Nova 1« i »Nova3«, u zahvatu DUP-a “Zagorič1”.

Zatvaranje važi za period od 11.02. do 10.03.2020. godine.

Obavezuje se podnosilac zahtjeva, odnosno izvođač radova da za vrijeme zatvaranja saobraćaja, postavi odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju u skladu sa Projektom privremene regulacije saobraćaja, koji je ovjeren od strane Sekretarijata za saobraćaj.

SEKRETARIJAT ZA SAOBRAĆAJ

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020