Rekonstruisani objekti javne rasvjete na više lokacija MZ Blok V i VI vrijedni 40.000 eura

07/02/2020

U okviru investicionog održavanja javne rasvjete,predviđene su rekonstrukcije objekata javne rasvjete na više lokacija MZ Bloka V i VI.

Radovi su realizovani u Ulici Meše Selimovića (sa obližnjim parkingom), gdje je ugrađeno 16 LED svjetiljki i 16 pješačkih svjetiljki i na taj način je osvijetljena i pješačka staza. U Ulici Vijenci Danila Kiša, takođe sa obližnjim parkingom, montirano je 6 reflektora i postavljeno 6 svjetiljki, a u Ulici Đoka Miraševića postavljeno je 13 LED svjetiljki. Posebno ističemo da su završeni radovi na dječjem igralištu u blizini vrtića “Suncokrili”, gdje je ugrađen novi stub javne rasvjete, svjetiljka i 6 reflektora čime smo stvorili prijatan i bezbijedan ambijent za naše sugrađane, a naročito najmlađe. Na teritoriji MZ Blok V i VI, izvršili smo čišćenje, farbanje i zaštitu na preko 100 stubova javne rasvjete, odnosno, ofarbani su stubovi na pješačkoj stazi u Ulici Velimira Terzića i Ulici Blaža Jovanovića kao i u Ulici Meše Selimovića, Ulici Đoka Miraševića i drugim lokacijama na teritoriji ovih MZ.

Ukupna vrijednost radova na navedenim lokacijama iznosila je oko 40.000,00€.

Ekipe Komunalnih usluga završile su izvođenje radova i na rekonstrukciji dijela Ulice Oktobarske revolucije (na potezu od Ulice kralja Nikole do Ulice bratstva i jedinstva). U tom dijelu saobraćajnice zamijenjeno je 8 starih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama, postavljen je novi stub javne rasvjete sa svjetiljkom, a kao što je i gore navedeno izvršeno je čišćenje, zaštita i farbanje metalnih stubova javne rasvjete. Vrijednost radova u Ulici Oktobarske revolucije iznosila je oko 7.000,00€.

Posebno ističemo da zamjenom postojećih svjetiljki sa novim LED svjetiljkama, pored energetske efikasnosti u smislu smanjenja potrošnje električne energije, sa ekološkog aspekta utičemo i na smanjenje emisije CO2 čestica, a time i na smanjenje zagađenosti vazduha i zaštitu životne sredine.

Komunalne usluge će i u narednom periodu nastaviti sa farbanjem stubova i zamjenom svjetiljki što će doprinijeti ljepšem izgledu grada, povećanju sigurnosti učesnika u saobraćaju kao i povećanju stepena energetske efikasnosti i ekoloških normi.

KOMUNALNE USLUGE DOO

Rekonstruisani objekti javne rasvjete na više lokacija MZ Blok V i VI vrijedni 40.000 eura
Rekonstruisani objekti javne rasvjete na više lokacija MZ Blok V i VI vrijedni 40.000 eura
Rekonstruisani objekti javne rasvjete na više lokacija MZ Blok V i VI vrijedni 40.000 eura
Rekonstruisani objekti javne rasvjete na više lokacija MZ Blok V i VI vrijedni 40.000 eura
Rekonstruisani objekti javne rasvjete na više lokacija MZ Blok V i VI vrijedni 40.000 eura

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina