ENG

Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike

04/02/2020

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci Tanja Stajović i stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori Daniela Gašparikova danas su ozvaničili početak rada Javne ustanove „Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci“ koji je primio svoje prve korisnike.

Gradonačelnik Vuković je izrazio zadovoljstvo zbog realizacije još jednog veoma značajnog projekta u Zeti, posebno imajući u vidu njegov značaj za lokalnu zajednicu. „Vi znate da smo kao prioritet i osnovni cilj proklamovali princip ujednačavanja života u svim djelovima grada, to u jednom dijelu podrazumijeva realizaciju krupnih, ali i manje obimnih infrastrukturnih projekata, ali jednako tako i izgradnju objekata i sadržaja ovoga tipa“ istakao je Vuković. On je naglasio da na ovaj način svi zajedno pokazujemo poseban senzibilitet prema potrebama ljudi koji su u specifičnoj situaciji i koji do sada nijesu mogli ostvariti pravo na ovu vrstu stručne pomoći. „Od danas svi mještani opštine Golubovci koji imaju ovakvu vrstu potrebe na ovom mjestu mogu da dobiju pomoć u skladu sa najsavremenijim standardima jer će u ovom Dnevnom centru raditi stručni timovi koji će odgovoriti onome što su potrebe lokalne zajednice“, zaklučio je Vuković.

Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić je istakao da je na ovom projektu resorno ministarstvo bilo partner Glavnom gradu i Opštini Golubovci. Od strane Opštine Golubovci u ovaj projekat je uloženo 276.000 eura, dok je Vlada Crne Gore, odnosno Ministarstvo rada i socijalnog staranja uložilo 50.000 eura. Radi se o veoma uslovnom objektu za smještaj ove posebno ugržene grupe mladih, odnosno djece. U ovom objektu će im se pružiati najbolja moguća usluga i socijalna podrška kroz programe koje inače sprovodimo.“, naglasio je Purišić dodajući da je to petnaesti dnevni centar te vrste u Crnoj Gori i da na taj način Vlada, zajedno sa lokalnim samoupravama dalje razvija ovaj servis koji se pokazao kao jako koristan za lokalnu zajednicu.

Predsjednica Opštine u okviru Glavnog grada Golubovci Tanja Stajović je saopštila da je Opština Golubovci već sklopila ugovor sa UNDP za izradu projekta za izgradnju Dnevnog centra za starije osobe na parceli koja se nalazi do Dnevnog centra za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite koji je danas počeo sa radom, dodajuću da na taj način žele da šire nivo socijalne zaštite i pružanja socijalnih servisa građanima Zete.

Direktor Javne ustanove „Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite za Opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci“ Dejan Bašanović je saopštio da je Ustnova na čijem je čelu danas primila prve korisnike, njih 9, a da je dobila licencu za rad sa 15 korisnika. „U kontaktu smo sa još jednim brojem porodica koje imaju djecu sa smetnjama i teškoćama u razvoju koje će se uključiti u narednom periodu u rad našeg Dnevnog centra, tako da ćemo uskoro popuniti predviđeni kapacitet, a u kasnijoj fazi kroz povećanje osoblja siguran sam i proširiti broj korisnika naših usluga“ istakao je Bašanović. On je pojasnio da Dnevni centar pruža usluge iz oblasti defektologije, psihologije, radne terapije, fizioterapije, medicine i izrazio uvjerenje da će uspjeti da kvalitetnim radom odgovore na sve izazove tog humanog posla i da će svim korisnicima omogućiti bolji kvalitet života sa ciljem što većeg uključivanja u društvenu zajednicu.

GLAVNI GRAD PODGORICA

MINISTRASTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

OPŠTINA U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI

PREDSTAVNIŠTVO UNDP U CRNOJ GORI

Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike
Centar za pružanje usluga iz oblasti socijalne i dječije zaštite u Golubovcima primio prve korisnike

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica