ENG

Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica

03/02/2020

Uređenje prostorija mjesnih zajednica, zadružnih domova jedna je od akivnosti koja je započeta prošle godine, a nastavljena je početkom 2020. godine. Posao adaptacije prostorija Zadružnog goma na Ublima započet je krajem prošle godine, a nastavljen u januaru 2020.godine. Do sada je zamijenjen dio krova koji je planiran prvom fazom, a preostalih 300m2 krova biće zamijenjeno kada se vremenske prilike stabilizuju.

Na kompletnom objektu zamjenjena je fasadna bravarije i umjesto starih dotrajalih drvenih vrata i prozora, ugrađeni su novi od pvc-a. U sali je urađen spušteni gipsani plafon i promijenjena je rasvjeta. Takođe je saniran i ofarban pod i izvršeno unutrašnje krečenje. Prilikom zamjene krova, odrađena je i zamjena horizontalnih i vertikalnih oluka, a isto će biti odrađeno i na drugom dijelu krova kada bude rekonstruisan. Ispred objekta su urađeni i novi trotoari.

Ekipe Agencije za stanovanje takođe su adaptirali prostorija MZ Fundina. Na kompletnom objektu zamijenjeni su vrata i prozori i ugrađeni novi od pvc-a. Izvršena je i djelimična sanacija krova, urađena hidroizolacija na dijelu zidova gdje je to bilo neophodno i okrečena je fasada. Osim toga, odrađuje se unutrašnji moleraj i mijenja se rasvjeta u objektu.

U okviru prostorija MZ Gornja Gorica izvršeno je pregrađivanje jedne prostorije kako bi se stekli uslovi za otvaranje laboratorije. Kompletna adaptacija prostorija odrađuje se i kada su kanelarije MZ Bioče u pitanju. Zamijenjena je fasadna bravarija, sanirana fasada, urađene su vodovodne, kanalizacione i elektro-instalacije, gips kartonski radovi gdje je to bilo neophodno, potrebni keramičarski i podopolagački radovi.

I u narednim danima prema planu i programu izvodiće se neophodni radovi u pojedinim mjesnim zajednicama. Tokom februara je planirano izvođenje radova u Mjesnoj zajednici Jedinstvo, Mjesnoj zajednici Gorica i Mjesnoj zajednici 13. jul.

Cilj Glavnog grada je da se u svim mjesnim zajednicama stvore adekvatni uslovi kako za rad, tako i za građane koji u te mjesne zajednice dolaze radi ostvarivanja nekih svojih prava i potreba. Cjelokupnu aktivnost realizuju Sekretarijat za lokalnu samoupravu, Služba za zajedničke poslove i Agencija za stanovanje d.o.o.

AGENCIJA ZA STANOVANJE D.O.O.

Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica
Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica
Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica
Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica
Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica
Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica
Agencija za stanovanje realizuje akciju uređenja prostorija mjesnih zajednica

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica