Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

Javni oglas za potrebe Sekretarijata za finansije Glavnog grada: Samostalni/a referent/kinja za obradu računovodstvene dokumentacije u Sekretarijatu za finansije Glavnog grada -1 izvršilac na neodređeno vrijeme

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020