Reagovanje: Glavni grad  naplaćuje parking u skladu sa zakonom

U cilju objektivnog informisanja javnosti ističemo da Glavni grad naplaćuje parking apsolutno u skladu sa zakonom i važećim propisima.

Skupština Glavnog grada je na sjednici održanoj 23. decembra 2019. godine, na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima, donijela novu Odluku o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada, koja je već stupila na snagu.

Odluka Ustavnog suda se odnosi na Odluku o javnim parkiralištima iz 2015. godine, koja je prestala da važi usvajanjem nove Odluke na sjednici od 23. decembra 2019. godine, i uopšte ne tretira naplatu parkinga, već samo usaglašenost Odluke sa Zakonom o komunalnim djelatnostima.

Podsjećamo da je Zakonom o komunalnim djelatnostima, predviđeno da jedinice lokalne samouprave, propisuju način i uslove organizovanja i obavljanja komunalne djelatnosti i uslove za pružanje komunalnih usluga, a nova Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada bila je na javnoj raspravi u novembru 2019. godine, dok je centralna javna rasprava je održana 25. novembra.

PG BIRO

Reagovanje: Glavni grad  naplaćuje parking u skladu sa zakonom

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020