Privremena zabrana saobraćaja na dijelu Ulice Veljka Vlahovića

ZATVARA SE saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Ulice Veljka Vlahovića (na potezu od raskrsnice sa Ulicom Zmaj Jovina do raskrsnice sa Ulicom Andrije Paltašića) i dijela Ulice Petra Dedića (na raskrsnici sa Ulicom Veljka Vlahovića), radi izvodjenja radova na jednom poprečnom i jednom podužnom prekopu, zbog priljučenja objekta Doma za stare na fekalnu kanalizacionu mrežu.

Zatvaranje važi za period od 21.12. do 25.12.2019. godine.

Prilikom zatvaranja saobraćaja, motorna vozila će se kretati okolnim pristupim saobraćajnicama.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020