Objavljen javni poziv za uređenje park šuma „Tološi” i „Zlatica”

30/11/2019

Glavni grad Podgorica danas je raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za uređenje park šuma Tološi i Zlatica. Javnim pozivom je za park šumu „Tološi“ na površini preko 30 hiljada kvadratnih metara planirana izgradnja dva košarkaška terena, kafe bara, trim staze sa gumenom tartan podlogom minimalne dužine 800 metara. Predviđen je i plato za treniranje i stazom za sprint minimalne dužine 100 metara, zatim izgradnja pješačke staze, najmanje pet teretana na otvorenom, dječja igraonica kao i uređenje parking zone a budući prostor imaće i LED rasvjetu. Minimalna vrijednost investicije za izvođenje radova je 600.000 eura, a rok završetka radova je maksimalno18 mjeseci.

Predviđeno je da ponuđač na osnovu projektnog zadatka pripremi i dostavi idejno rješenje u ponudi, a po zaključenju ugovora o javno-privatnom partnerstvu i glavni projekat uređenja.

Ponuda će se smatrati blagovremenom ukoliko je primljena od strane javnog partnera do 16. decembra do 9:00 sati.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za uređenje Park šume “Zlatica” na površini od preko 34 hiljade metara kvadratnih metara obuhvata postavljanje pokrivenog sportskog terena za mali fudbal i rukomet kao i rekonstrukciju postojećeg košarkaškog terena i postavljanje LED rasvjete za noćno korišćenje. I na toj lokaciji planiran je ugostiteljski objekat tipa kafe bara, biće popravljena ograda Park šume, izgrađena dječije igraonice zatvorenog tipa i otvorenog tipa a predviđena je i teretana na otvorenom. Planira se i uređenje prilaznog puta i parking. Minimalna vrijednost investicije za izvođenje radova je 300.000 eura a rok završetka radova je maksimalno18 mjeseci. Ponude se primaju do 16. decembra do 13 sati.

Detalji javnih poziva su dostupni na oglasnoj strani web sajta Glavnog grada, a objavljeni su i u dnevnom listu Pobjeda.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020