ENG

Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima

27/11/2019

Niz prezentacija investicionih potencijala Podgorice namijenjenih stranim investitorima, u organizaciji gradskog menadžera Marjana Junčaja i Službe za međunarodnu saradnju, nastavljen je danas predstavljanjem mogućnosti za ulaganja turskim privrednicima.

Predstavljajući investicione potencijale u oblastima energije, industrije, tehnologije, turizma, ugostiteljstva, saobraćaja, zdravstva, nekretnina, sporta, kulture i zabave, menadžer je kao dodatnu prednost za saradnju sa turskim biznismenima naveo činjenicu da su naše kulture bliske, kao i da dijelimo slične vrijednosti. On je podsjetio i na to da Podgorica i Ankara imaju potpisan Sporazum o bratimljenju.

Ambasadorka Republike Turske u Crnoj Gori Songul Ozan izazila je zadovoljstvo što investitori iz njene zemlje imaju priliku da prisustvuju jednoj ovakvoj prezentaciji.

– Raduje me što su opštine u Crnoj Gori i više nego posvećene stvaranju adekvatne atmosfere za privlačenje stranih investicija. Sigurna sam da će današnja prezentacija pružiti još bolju sliku u vezi sa poslovnim ambijentom u Podgorici – rekla je Ozan.

Rukovodilac Službe za međunarodnu saradnju Ljiljana Šćepanović izrazila je uvjerenje da će novi način prezentacije investicionih potencijala pružiti zainteresovanim ulagačima konkretnije, bliže i konciznije informacije u vezi sa biznis sektorom u glavnom gradu, investicionim programom i pripremljenim podsticajnim mjerama.

Detaljna prezentacija nvesticionih potencijala Podgorice dostupna je na engleskom jeziku na linku https://www.dropbox.com/s/hn2iqlsdgmppssa/CCIP2019.pdf?dl=0.

PG BIRO

Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima
Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima
Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima
Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima
Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima
Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima
Investicioni potencijali predstavljeni turskim privrednicima

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica