Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom

Gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, donio je danas Odluku o raspisivanju konkursa za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga Božane Vučinić u Podgorici. Sredstva za realizaciju konkursa iznose 20.000 eura.

Osnovni cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić, a na osnovu smjernica preciziranih u konkursnom zadatku. Od idejnog rješenja se očekuje da predloži prepoznatljivo i jedinstveno uređenje Trga, fokusirajući se na kreiranje novog javnog prostora kroz principe reafirmacije i unapređenja funkcionalnih i ambijentalnih kvaliteta ovog prostora.

Uređenje Trga Božane Vučinić podrazumijeva dodatnu aktivaciju i osavremenjivanje otvorenog gradskog prostora i njegovih sadržaja, pri tom vodeći računa o vrednovanju istorijskih, kulturoloških, socioloških i funkcionalnih zahtjeva ovog prostora. Formiranje isključivo pješačke zone u parteru neosporno će uticati na funkcionisanje kolskog saobraćaja, samim tim idejno rješenje mora jasno definisati i opravdati trg, ali i posljedice na cijeli saobraćajni sistem. Sve pješačke površine u kontaktu trga potrebno je remodelovati i formirati na način da podržavaju postojeće i uvode nove pješačke tokove. Svi javni prostori moraju biti dostupni i bezbjedni za sve grupe korisnika.

Predloženo urbanističko – arhitektonsko rješenje mora afirmisati potencijale predmetnog prostora i omogućiti višenamjensko korišćenje trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom. S obzirom na dobru konekciju prostora sa kontaktnim zonama, moguća je realizacija različitih javnih manifestacija i aktivnosti na trgu.

Sa aspekta dizajna i materijalizacije planirano parterno uređenje područja treba da bude bazirano na upotrebi plemenitih i trajnih materijala (pješačke površine, urbana oprema, rasvjeta), u što većoj mjeri afirmišući koncept ekološke, energetske i ekonomske održivosti.

Urbana oprema treba da omogući racionalno, inovativno, funkcionalno i dinamično korišćenje javnog prostora. Idejnim rješenjem odrediti poziciju i oblikovanje urbane opreme koja obuhvata elemente i prostore za sjedjenje, javnu rasvjetu, posude za otpatke, žardinjere, nadstrešnice, umjetnost u javnom prostoru, privremene objekte…

S obzirom na to da se konkursnim rješenjem tretira samo prostor trga, zadržavajući postojeće objekte u datim gabaritima, idejnim rješenjem predložiti rekonstrukciju i sanaciju fasadnih frontova trga.

Konkurs se može naći na oglasnoj stranici sajta Glavnog grada: /#oglasna-strana

PG BIRO

Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom
Objavljen Konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog rješenja Trga Božane Vučinić – omogućiti višenamjensko korišćenje Trga različitim sadržajima, čineći ga mjestom okupljanja a ne prolaznom stanicom

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020