Predloženi budžet Glavnog grada najveći u istoriji Podgorice – u narednu godinu sa 93,7 miliona eura

Javna rasprava o Nacrtu odluke o budžetu Glavnog grada za 2020. godinu, kojim su planirana sredstva od 93,7 miliona eura, što je ujedno i najveći budžet kojim je Glavni grad ikada raspolagao, počela je juče.

Uprava grada je veoma zadovoljna načinom na koji je koncipiran budžet za narednu godinu i s punim pravom možemo reći da je razvojni. Grad je zrelom fiskalnom politikom za narednu godinu uspostavio odličnu ravotežu između prihoda i rashoda, a osim što ćemo raspolagati najvećim budžetom, čak 43,95% će biti opredijeljeno za kapitalne investicije, dok je značajno povećan procenat izvornih prihoda, smanjeni troškovi za bruto zarade za 1,96% i povećana izdvajanja za obast socijalnog staranja, kulturu i sport.

Ukupni planirani prihodi povećali su se za čak 17,8 miliona eura u odnosu na prošlu godinu, a za kapitalne izdatke Grad će za sljedeću godinu izdvojiti više od 53 miliona eura. Najznačajniji projekti biće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (21,1 milion eura), Jugozapadna obilaznica (6,5 miliona eura), Gradsko pozorište (2,6 miliona eura), izgradnja i rekonstrukcija saobraćajnica (6,2 miliona eura), izgradnja hidrotehničkih instalacija (1,1 milion eura), izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete (1,1 milion eura), eksproprijacije i opremanje lokacija (6,3 miliona eura , uređenje sportskih poligona i terena (0,6 miliona eura) i uređenje zelenih površina (0,5 miliona eura).

Za oblast socijalne zaštite izdvojiće se 1.202.940,00 eura, gdje će se osim već postojećih srevisa (javne kuhinje, kupovine školskog pribora, pomoći u kući starim licima, kupovina bebi paketića, personalni asistenti, odmor i rekreacija djece na Veruši i mobilni timovi za osobe sa invaliditetom), dio novca izdvojiti na novi – izradu senior kartica za penzionere koje će im omogućiti da ostvare određene povoljnosti kroz popuste i uštede.

Za aktivnosti u oblasti sporta izdvojiće se 1.250.070 eura, dok će za aktivnosti iz oblatsi kulture biti izdvojeno 588.650 eura.

Imajući u vidu da kroz poreze i druge dažbine građani participiraju u ukupnim sredstvima Glavnog grada, a želeći da naši sugrađani uzmu aktivno učešće u kreiranju i pokažu veći stepen interesovanja za način raspodjele i trošenja sredstava, Sekretarijat za finansije pripremio je publikaciju Vodič kroz budžet, koja je dostupna građanima i koja će im dati odgovor na ključna pitanja i tako ovaj važan dokument učiniti pristupačnijim i razumljivijim.

PG BIRO

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020