ENG

Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura

10/10/2019

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. raspisala je juče tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova, vrijedan 550.000 eura.

Radovi će podrazumijevati rekonstrukciju igrališta za mali fudbal i košarku, tribine sa izradom ostave za mobilijar i rekvizite i izradu pristupne staze od glavne kapije do igrališta i tribina. Takođe, radovi podrazumijevaju i neophodno ozelenjavanje prostora.

Tender će biti otvoren do 18.11.2019. godine, a Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

Osim sredstava opredijeljenih od strane Glavnog grada, u rekonstrukciju Stadiona malih sportova sredstva će uložiti i Fudbalski savez Crne Gore u iznosu od oko 50.000 eura.

Podsjećamo, plan Stadiona malih sportova je saglasno Detaljnom urbanističkom planu „Nova Varoš 2“ iz 2008. godine na ovom prostoru predviđao urbanističku parcelu za izgradnju stambenih objekata.

Međutim, Glavni grad je još maja 2015. godine donio Odluku o izradi izmjena i dopuna planskog dokumenta, sa smjernicom iz Prostorno urbanističkog plana, kao plana višeg reda, da se na navedenom prostoru izvrši prenamjena površine kolektivnog stanovanja u površine za sport i rekreaciju.

Na taj način je jasno iskazan stav Glavnog grada da se na prostoru Stadiona malih sportova ne rade objekti kolektivnog stanovanja, već da se ovaj prostor planski tretira kao zona sporta i rekreacije.

PG BIRO

Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura
Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura
Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura
Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura
Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura
Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura
Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji Stadiona malih sportova vrijednosti 550.000,00 eura

ZELENO LICE PODGORICE

Podgorica na dva točka

Podgorica na dva točka

Moje drvo

Moje drvo

Kesa je više previše

Kesa je više previše

Mikro 020

Mikro 020

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Katastar zelenih površina

Naša Gorica